Sunday, September 03, 2006

24 Signs of a Happy Family

Jay Baba...this was published in Hamshari newspaper in Iran and i found it in my inbox this morning, Thanks to brother Dr. Manuchehr T, my dear psychologist friend......Meher Baba had often stressed the FACT that we are all ONE family and Bhauji also insists of using this term 'family' as opposed to any other term for 'Baba-lovers'! So, i post it here now and will translate it into English, slowly! For today, i point out sign # 6 :

"They (members) have no 'poisonous shame' toward each other; meaning that they express their natural wishes, without worry or violence."
۲۴ نشانه خانواده خوشبخت


۱ - در بین اعضای خانواده جمله به من چه، یا به تو چه رد و بدل نمی شود، چرا كه اعضا به گفت وگو و مشورت منطقی اعتقاد دارند و احساس مسئولیت می كنند.۲ - افراد به یكدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد سوءاستفاده نمی كنند و اعتماد را یكی از پایدارترین ویژگی ازدواج موفق و خانواده موفق می دانند.۳ - تا جایی كه امكان دارد با هم هستند و در میهمانی ها یا كارهای مربوط به خانواده تنها نمی روند و همدلی، همكاری، همفكری، هماهنگی را بقای خانواده خوشبخت می دانند.۴ - با هم اتحاد دارند و در مسائل مختلف با گفت وگو و مشورت به تفاهم می رسند و سعی می كنند اگر سوءتفاهم به وجود آمد، آن را در درون خود و بدون اینكه كسی بفهمد، حل كنند.۵ - به سلیقه ها و عقاید یكدیگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل می كنند.۶ - نسبت به هم شرم مسموم ندارند؛ یعنی خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی یا خشونت ابراز می كنند.۷ - به حریم یكدیگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده خود فراتر نمی روند.۸ - نگران سلامت روحی و جسمی یكدیگر بوده و از هم مراقبت می كنند؛ اگر چنانچه مشكلی به وجود آید، سعی وافر در حل مشكل دارند.۹ - در بیشتر اوقات، لحظات خوشی را كه با یكدیگر بوده اند مرور می كنند؛ دنبال خاطرات تلخ نیستند، دوست دارند همیشه در خوشی، شادی و نشاط زندگی كنند.۱۰ برای فامیل ها و همسایه های خود اهمیت قائلند و پذیرای فامیل یكدیگر هستند. ۱۱ - از امور مالی یكدیگر خبر دارند و چیزی را از یكدیگر پنهان نمی كنند. صرفه جویی و پس انداز كردن، جزو برنامه های اقتصادی خانواده های خوشبخت است.۱۲ - برای رشد یكدیگر تلاش كرده و زمینه پیشرفت خانواده را فراهم می كنند.۱۳- افراد به هم افقی نگاه می كنند نه عمودی؛ یعنی هیچ كس خود را برتر از دیگری و در مقام قدرت نمی بیند؛ دیكتاتوری، زور و قدرت طلبی حاكم نیست.۱۴- همه اعضا احساس برنده بودن، موفق بودن و امید داشتن می كنند و خودشان را در زندگی برنده می دانند. ۱۵ - در كنار هم احساس امنیت و آرامش می كنند نه ترس و اضطراب یا تنش و درگیری.
16- علاقه، عشق، محبت، صفا و یكدلی خود را، هم در رفتار و هم در گفتار به یكدیگر ابراز می كنند.۱۷ - از یكدیگر انتظار بیجا و توقع نامناسب ندارند.۱۸- اگر مشكلی پیش بیاید، به راه حل فكر می كنند و به دنبال مقصر و گناهكار نمی گردند. دست به علت یابی و ریشه یابی آن مشكل می زنند و راه حل منطقی ارائه می دهند.۱۹ - هر یك از طرفین پیوسته به فكر خوشحال كردن و راضی نگه داشتن یكدیگر هستند.۲۰- زن و شوهر به خاطر همدیگر زندگی می كنند؛ اول خود بعد دیگران. زندگی آنها به خاطر بچه ها یا ترس از طلاق و حرف مردم نیست.۲۱- زن و مرد می توانند هر روز به دنیای اختصاصی یكدیگر نزدیك تر شوند، كاری به مسائل خصوصی و زندگی دیگران ندارند.۲۲ - با درخواست های یكدیگر برخوردهای مثبت و منطقی دارند.۲۳
- زن و مرد در كنار یكدیگر هستند نه رو در رو و رقیب یكدیگر، بلكه رفیق هم هستند و واكنش منفی از خود نشان نمی دهند.۲۴
- خانواده های خوشبخت تلاش دارند كه بچه های خوب و خوشبختی نیز به جامعه تحویل دهند.

یادداشت: روزنامه همشهرى

0 Comments:

Post a Comment

<< Home