Friday, January 20, 2006

شجاعتی که زندگی را تغییر می دهد

سلام: متن زیر را الان در صندوق پستی ام یافتم از گروه نیک اندیشان. اگر خواستید عضو شوید لینک می دهم.
امیدوارم زندگی اش کنیم.
the following is about 'courage' from "Success" magazine, Iran. Thanks to all.... Jay Baba
5:54 am

شجاعتی که زندگی شما را تغییر می دهد
جراحاتی که هنگام تمرین شجاعت به دست می آورید هرگز نمی گذارند احساس حقارت کنید .
(باتیستا)
.... شجاعت چیست ؟ به طور ساده شجاعت کار بر روی چیزی است که ما دوست داریم انجام دهیم علی رغم هر گونه ترسی که ممکن است داشته باشیم یا شجاعت همان نادیده گرفتن نگرانی هاست . انتخاب درست عمل کردن است دنبال کردن رویاهایمان انسان موفق بودن و باز کردن راه برای دیگران . شجاعت زندگی را تغییر می دهد . روزی که شما شروع به حقیر شمردن ترس و نگرانی هایتان کرده و در عوض شجاعانه رفتار کنید
زندگی شما تغییر خواهد کرد . بر خلاف گذشته آزادانه پرواز خواهید کرد و به آنچه که فقط در رویا می دیدید جامه ی عمل خواهید پوشاند . به رویاهایتان حیات خواهید بخشید و یک انسان با شخصیت متمایز خواهید شد .
علاوه بر آن زندگی دیگران را نیز تغییر خواهید داد . مردم شجاع بقیه را به دنبال خود می کشانند . ...
در اینجا نکاتی برای شجاعانه عمل کردن وجود دارد
بدانید که چه می خواهید . شجاعت مانند یک انتخاب است . ار شما قصد دارید شجاعانه رفتار کنید نیاز دارید که بدانید انتخاب درست کدام است . از رویا و دیدگاه خود مطمئن باشید . نگران نباشید . نگرانی فکر کردن در مورد تمام بدی های ممکن است آیا این طور نیست؟ شجاعت فقط فکر کردن به تمام ممکن ها و سپس کار کردن روی آنهاست ....
احتمالا مونعی وجود خواهد داشت اما باید یک را را برکزید و قاطعانه عمل کرد .
عمل کنید : هیچ جایگزینی برای قدم اول وجود ندارد . آیا می دانید چه می خواهید ؟ آیا به امکانات فکر کرده اید ؟ آیا به وظایف خود عمل می کنید ؟ پس منتظر چه هستید؟ قدم اول همان برداشتن قدم اول است و عمل کردن .
.
مترجم : معصومه هدایتی
مجله ی موفقیت

1 Comments:

Blogger maryam said...
سلام
ممنون
از نوشته هاامامطلبیکه می خواستم بگم اینه که تناقض پیدا می کنم در مورد رویا و اونچه اوشو گفته
1:14 AM  

Post a Comment

<< Home